Expertní a konzultační služby pro návrhy datových center v roce 2024

V rámci našich konzultačních a expertních služeb Vám rádi poradíme a pomůžeme, jak v oblasti datových center, tak i oblasti ICT.

Konzultace

Návrh, projekce a dodávky jednotlivých částí non-IT infrastruktury

Kromě realizace samotných Data center jsme schopni také poradit a zrealizovat související non-IT služby.

  • Modulární stavebnicový systém specializovaných vestavných datových komor, standardizovaná řešení datových komor splňující požadavky norem s mezinárodní certifikací

  • Silová napájecí infrastruktura, systémy zálohovaného napájení s  architekturou navrženou a realizovanou v souladu s požadovaným stupněm provozní bezpečností TIER I. – TIER IV., zohlednění prvků škálovatelnosti a modularity z pohledu možných budoucích změn a měnících se požadavků na provozní parametry datového centra, systémy UPS, DA, PDU

  • Systémy chlazení, systémy přesné klimatizace s architekturou navrženou a realizovanou v souladu s požadovaným stupněm provozní bezpečností TIER I. – TIER IV. , s přihlédnutím k místním podmínkám a k výši investičních a následných provozních nákladů, zohlednění prvků škálovatelnosti a modularity z pohledu možných budoucích změn a měnících se požadavků na provozní parametry datového centra

  • Monitorovací a dohledové systémy datových center, HW a SW systémy pro centrální monitoring, dohled a správa provozu datového centra

  • Síťová infrastruktura, návrh a realizace datové infrastruktury s přihlédnutím ke specifickým provozním požadavkům datových center