Služby informační bezpečnosti ICT – Trendy 2024

Informační bezpečnost zahrnuje komplexní systémový přístup pro zajištění ochrany informací v celém jejich životním cyklu a ochranu technologických, programových i organizačních částí IS, které jsou v nich uchovávány, zpracovávány a přenášeny.

Naše služby poskytované v oblasti bezpečnosti ICT je pokrývají v celé její šíři, od služeb přes technologie až po produkty. Pomůžeme Vám s návrhem i realizací optimálních bezpečnostních řešení dle vašich potřeb a požadavků včetně implementace či dohledu.

V oblasti bezpečnosti ICT spolupracujeme s předními světovými technologickými partnery, nabízíme tak různé varianty řešení, ze kterých Vám nezávisle vybereme jen to s nejvyšší přidanou hodnotou pro Váši firmu nebo organizaci.

Podívejte se jaké možnosti zabezpečení ICT nabízíme:

Bezpečnost ICT
 • Síťové firewally

 • Pokročilá ochrana serverů (windows, linux, solaris, unix)

 • Centrální bezpečnostní dohledový systém

 • Bezpečná emailová brána

 • Anti-malware Sandbox

 • Ochrana cloudových uložišť

 • VPN vzdálený přístup, pokročilá authentizace

 • Ochrana webových aplikací

 • Anti-DDos ochrany

 • Databázová bezpečnost

 • Ochrana privilegovaných účtů

 • Log management

 • Pokročilá detekce a ochrana hrozeb

 • Control Compliance – pro řešení komplexní správy všech aspektů rizik, souladu s IT a bezpečnostními standardy

Kybernetická bezpečnost ICT

Na začátek teorie a definice, co vše rozumíme pod pojmem kybernetické bezpečnosti?

Kybernetická bezpečnost je souhrn právních, organizačních, technických a vzdělávacích prostředků směřujících k zajištění ochrany kybernetického prostoru.

Stav kybernetického nebezpečí je stavem, ve kterém je ve velkém rozsahu ohrožena bezpečnost informací v informačních systémech nebo bezpečnost služeb nebo sítí elektronických komunikací.

Podívejte se na nabídku služeb, které nabízíme v rámci kybernetické bezpečnosti:

European Cyber Security Excellence Center

Jsme aktivním členem odborné skupiny European Cyber Security Excellence Center, z. s., která vytváří komunikační prostor pro sdílení nejnovějších poznatků v oblasti kybernetické bezpečnosti, kde spolu komunikují lidé z komerční oblasti, vládní sféry i akademické půdy.

 • Audit kybernetické bezpečnosti

 • Analýza rizik

 • Audit přístupových oprávnění k osobním údajům

 • Ochrana osobních údajů podle GDPR

 • Skenování zranitelnosti

 • Penetrační testy aplikací a infrastruktury (pravidelné, jednorázové)

 • Managed Security Services – 24×7 SOC

 • Kybernetická bezpečnost a soulad se zákonem č.181/2014 Sb.