Návrh ICT technologií a Informačních systémů – Trendy 2024

Návrh architektury IS a ICT řešení navazuje na vypracovanou strategii IT nebo koncepční dokument zákazníka, který definuje jeho informační potřeby a z toho vyplývající požadavky na IS a ICT architekturu nebo infrastrukturu.

Primárně se požadavky definují jako výčet procesů, které musí být IS pokryty. Po té se odvozuje z jakých jednotlivých částí nebo komponent musí být systém složen, aby návrh splnil uvedené podmínky.

Návrh architektury technologií musí zohledňovat nejen trendy ICT, ale především podnikatelský záměr firmy nebo organizace tak, aby navržené komponenty a systémy byly dlouhodobě udržitelné a integrovatelné.

Podívejte se jaké služby a systémy nabízíme pro návrh ICT technologií:

Architektura ICT
  • Tým specialistů na návrhy IT systémů

  • Analýza rizik, inventarizace Aktiv

  • Strategie k dosažení cílového stavu

  • Aktivní a pasivní datové síťové technologie

  • Serverové systémy

  • Cloud computing

  • Systémy pro ukládání dat – Storage

  • Virtualizace serverů a úložných systémů

  • Archivace a zálohování

  • Monitoring, vzdálený přístup